Make your own free website on Tripod.com
larawang diwa
Home
Page Title

This is the home page.

Enter subhead content here

temporarylogo.jpg

 
MABUHAY AT MAGANDANG ARAW SA LAHAT!

Nagkakaisa ang pluma at papel upang maipahayag ang malinis at makabuluhang mga impormasyon sa pangunguna ng mga responsableng estudyante na hinaharap ang mundo ng mayroong mga ngiti sa kanilang mga labi at kaligayahan sa kanilang mga inosente pang puso.. Lumubog man ang araw sa Kanluran ay sisikat  pa rin ang buwan sa kabilang parte ng kalawakan. Malinaw na ipinapahayag ang konsepto ng bagong pag-asa pagkatapos ng malawakang kadiliman. At upang mas maipaliwanag sa mga lupon ng nais matutong mga mag-aaral ang ideya ng malayang pamamahayag pangkampus, naririto po ang isang website na tiyak na gigising sa mga natutulog na isipan ng mga estudyante, at maging ng mga guro tungo sa ikatatagumpay ng malayang  pamamahayag.

Ito po ang opisyal na website ng LARAWANG DIWA, ang opisyal na publikasyon ng aming kagalang-galang na paaralan, ang IMUS NATIONAL HIGH SCHOOL. Dito sa website na ito ay aming ipakikilala ng husto ang aming pampaaralang pahayagan na tiyak na aaliw sa mga mambabasa.

Sa pangunguna ng aming pinagpipitaganang tagapayo ng LARAWANG DIWA na si Gng. Rosielyn Topacio, kami ay nagagalak na ipakilala ang aming pampaaralang pahayagan gamit ang website na ito. Sabay din naming ipakikilala ang mga bumubuo ng LARAWANG DIWA, partikular, ang mga manunulat na estudyante sa iba't-ibang artikulo. Maglalabas din kami ng mga halimbawang artikulo ng bawat estudyante upang lubos ninyo silang magustuhan. Nawa'y kasihan kami ng Poong Maykapal at ang suporta ninyo'y laging nariyan. Salamat.  

                                            - Pamunuan ng Larawang Diwa

Enter secondary content here

Enter supporting content here

ang muling pagsilang.......